Husk å søke på støtte fra “Tilskudd til lokale musikktiltak”

Dette er en av de viktigste søtteordningene for frivillige konsertarrangører. Fristen for innlevering av søknader er 1. september.

“Støtte til lokale musikktiltak” har som formål å aktivisere og utvikle det lokale og regionale musikklivet i Norge. Tilskudd gies i all hovedsak til enkelttiltak og ikke til drift av organisasjoner.
Det legges vekt på prosjektes kunstneriske innhold, prosjektets geografiske og sjangermessige fordeling og involvering av det lokale og regionale muikkliv. Tilskudd til lokale musikktiltak blir fordelt fire ganger årlig.

Fristen for 4. tildeling 2002 er 1.september.
Det gies ikke støtte til tiltak som har vært gjort.

For søknadsskjema og nærmeren info, klikk her: Tilskudd til lokale musikktiltak

Posted in: