Siste frist for å søke på momsrefusjonsordnlingen

Søknad om refusjon må være NRF i hende senest 25. september. Mer om ordningen og femgangsmåte ved søking

Fristen for å søke på moms- refusjonsordingen nærmer seg med stormskritt, så vær raske og les denne artikkelen om fremgangsmåten ved søking.

Det blir som følger: NRF sender en søknad på vegne av alle medlemsorganisasjonene. Det betyr at dere medlemmer sender deres krav til NRF; og dere trenger ikke bry dere med Skattetatens søknadsskjema. NRF sørger da for at vår revisor fyller ut den såkalte særrapporten som skal til for at dette godkjennes, og dere trenger dermed ikke få noen godkjenninger av deres revisor.

Hva sender dere til oss:
-et brev med navn, adresse, kontonummer, signatur, samt en oppstilling av hvilke refusjoner dere krever, og vedlegger kopi (ikke original) av fakturaen til hver enkelt av disse kostnadene. Udokumenterte krav godtas ikke.

Hva kan det kreves refusjon for:
-økte momskostnader som følge av momsreformen som inntrådte 1.7.01. Dere kan bare søke om refusjon av kostnader gjeldende for perioden 1.7.01 til 30.6.02. Refusjon for siste halvdel av 2002 vil ha utlysning over nyåret.

-de vanligste kostnadene å søke momsrefusjon på vil være porto, revisjon, regnskapsfører, inkasso, juridiske tjenester, sikkerhetstjenester, billettsalg-tjenester (moms på gebyr til f.eks billettservice). Altså IKKE varekjøp, og andre ting som var momslagt allerede før reformen!

-fristen for mottatt til oss er 25.9, altså om mindre enn tre uker! Da får revisoren vår et par dager til å se på dokumentene, før vi må ha sendt det videre mandag 30.9. Disse fristene er knallharde, og Skattetaten kommer ikke til å behandle søknader som kommer for seint, og NRF har for ordens skyld heller ikke midler til å kompensere treiginger.

-vi gjør oppmerksom på at om den totale søknadsmassen fra alle i Norge overstiger de 130 millionene som skal utbetales nå, så kan det bli en prosentvis avkortning av tildeling.

Trenger dere mer info, sjekk først og fremst: http://www.skatteetaten.no/publikasjoner/kunngjoringer/article.jhtml?articleID=1489885

Eler kontakt meg.

Stein Andreassen
Daglig leder Norsk Rockforbund
Fon 2220 0022
Fax 2220 0033
Mob 9260 1082

Posted in: