Kontakt rådet i Norsk Blues Union

For at NBU skal være et dynamisk samarbeidsorgan er det viktig at klubbene tar kontakt med medemmene i Rådet.

Det ble som alle vet valgt nytt råd under årets Unionsmøte.

For at NBU skal være et mest mulig dynamisk samarbeidsorgan er det viktig at våre medlemmer – i tillegg til kontakten med NBU sentralt – også tar kontakt direkte med rådet. God kommunikasjon mellom rådet og klubbene er av stor betydning, og vil føre til at rådet kan gjøre en enda bedre jobb for dere. Har dere innspill, problemstillinger eller informasjon dere ønsker å formidle til rådet direkte; ta for all del kontkakt!

Rådet i NBU består av følgende personer:

Arild Frøseth – Leder Bodø Bluesklubb 90837562
Knut Nistov Blueslaget Lokst Utøve (Odda) 91636725
Espen Fjelle Notodden Bluesklubb 93036700
Merete Eide Oslo Bluesklubb 93833916
Rolf Mathisen Bodø Bøuesklubb 91826970

Posted in: