NBU ønsker vertskap for Unionsmøte 20

Rådet i NBU oppfordrer med dette alle interesserte klubber om å melde sin interesse.

I henhold til NRF sin samordning av de årlige fagrådseminarene, vedtok NBU på forrige Unionsmøte og legge framtidige unionsmøter til høsthalvåret. Dato for årets Unionsmøte er ikke ennå ikke bestemt, men vil bli avholdt i oktober.

Vi har allerede fått en del henvendelser fra klubber som ønsker å være vertskap for årets Unionsmøte. For å yte alle mest mulig rettferdighet gir vi alle klubbene nå mulighet til å bli vertskap for årets Unionsmøte.

For å bestemme oss for en best mulig vertsklubb er det en del nøkkelopplysninger søknaden må inneholde:

Geografisk plassering og tilgjengelighet
Sted for avvikling av det formelle møtet
Sted for innkvartering
Info om felles bespisning inkl. lunch og middag på lørdag.

NRF sin økonomi er av en slik art at støtten til fagrådene faktisk har blitt noe redusert, derfor er kostnadene rundt Unionsmøte noe som vil bli vektlagt nøye.
Derfor bør utgiftene NBU skal betale; sånn som felles lunch for delegater, konferansefrom og evt. grupperom, ligge på et lavest mulig nivå. I tillegg bør prisen på overnatting og middag for deltagerne være av en slik art at flest mulig av klubbene har råd til å være representert.

All prisinformasjon må være med i søknaden.

I tillegg må det informeres om lokaler og beliggenhet for presentasjon av live-musikk både fredag og lørdag. NBU vil fortsette sin praksis med at vertskapsklubben står for Live-delen av seminaret. Det eneste NBU setter som krav er at artistvalget (i all hovedsak) er norsk, og at Unionsbandet spiller.

Før gjerne opp hvilken/hvilke datoer i oktober som passer best.

Søknaden sendes til: NBU, Postboks 168, 3672 Notodden
Fax: 35014145
Mail. nbu@c2i.net

Posted in: