Søkndasfrist moms-refusjon

Nå er det igjen på tide å søke momsrefusjon, denne gang for alle ekstra momsutgifter som følge av momsreformen som dere betalte i 2. halvår 2002.

Det blir igjen som følger: NRF sender en søknad på vegne av alle
medlemsorganisasjonene. Det betyr at dere medlemmer sender deres krav til
NRF; og dere trenger ikke bry dere med Skattetatens søknadsskjema. NRF
sørger da for at vår revisor fyller ut den såkalte særrapporten som skal til
for at dette godkjennes, og dere trenger dermed ikke få noen godkjenninger
av deres revisor.

Hva sender dere til oss:
Et brev med navn, adresse, kontonummer, signatur, samt en oppstilling av
hvilke refusjoner dere krever, og vedlegger kopi (ikke original) av
fakturaene. Udokumenterte krav godtas ikke.

Dette klarte de fleste helt fint i høst.
>

Hva kan det kreves refusjon for:
Økte momskostnader som følge av momsreformen som inntrådte 1.7.01. Dere kan
i utgangspunktet bare søke om refusjon av kostnader gjeldende for perioden
1.7.02 til 31.12.02, men de som ikke klarte å å søke forrige gang (for
perioden 1.7.01 -1.7.02) kan også søke om dette nå.

De vanligste kostnadene å søke momsrefusjon på vil være porto, revisjon,
regnskapsfører, inkasso, juridiske tjenester, sikkerhetstjenester,
billettsalg-tjenester (moms på gebyr til f.eks billettservice).

Og NB NB NB NB: Altså IKKE varekjøp, og andre ting som var momslagt allerede
før reformen!

Fristen for mottatt til oss er 4.4! Da får revisoren vår et par dager til å
se på dokumentene, før vi må ha sendt det videre før påskeferien. Disse
fristene er knallharde, og Skattetaten kommer ikke til å behandle søknader
som kommer for seint, og NRF har for ordens skyld heller ikke midler til å
kompensere treiginger.

Det er ikke noen nedre grense for dere å søke på. Det er NRF som totalt må
komme over 10.000,- (det ble totalt ca. 250.000,- forrige gang).

Vi gjør oppmerksom på at om den totale søknadsmassen overstiger de statlige
rammene, så kan det bli en prosentvis avkortning av tildeling.

Trenger dere mer info, sjekk først og fremst:
http://www.skatteetaten.no/naeringsliv/organisasjoner/article.jhtml?articleI
D=1489716
eller kontakt

Ellers så jobbes det med andre modeller for å håndtere dette for fremtiden,
og vi håper at det allerede i vårens reviderte statsbudsjett vil komme svar
på dette.

Stein Andreassen
Daglig leder Norsk Rockforbund
Boks 8892 Youngstorget
0028 Oslo
Fon 2220 0022
Fax 2220 0033
Mob 9260 1082
www.norock.no

 

Posted in: