Støtteordninger

Her finner du en oversikt over de mest relevante statlige støtteordningene for konsertarrangører, med direkte linker til hver av dem.

Frifond

Turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk (TARP)

Musikkverkstedordningen

Tilskudd til lokale musikktiltak