Frifond

NB!!! Det er Norsk Rockforbund, ved et styreoppnevnt utvalg, som behandler alle søknader fra våre medlemmer. Alle søknader skal derfor sendes direkte til Norsk Rockforbund.

Frifond er en grunnstøtteordning som gjelder alle frivillige organisasjoner. Det geniale med denne ordningen er at alle organisasjoner som oppfyller kriteriene får tilslag. Det viktigste kriteriet er at 1/3 av medlemmene må være under 26 år. For medlemmer av Norsk Rockforbund må man ha rapportert fjorårets aktivitet på www.norock.no for å være kvalifisert. Det gis minimum 5.000 / maksimum 25.000 i støtte pr år.

Søkerguide for medlemmer i Norsk Rockforbund
For medlemmer i Norsk Rockforbund skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Alle som rapporterer inn på www.norock.no er garantert 5000,- i grunnbeløp per år hvis dere oppfyller og attesterer på at 1/3 av medlemmene er under 26 år. Dette er grunnkriteriene for å få støtte.

Utover dette legger tildelingsutvalget vekt på følgende faktorer som bør komme tydelig frem i søknaden dersom dere ønsker støtte opp mot maksbeløpet (25 000,-):

· Arrangementsfrekvens
· Kunstnerisk kvalitet
· Kompetansebygging
· Lokalt samarbeid
· Andre spesielle behov

Tildelingsutvalget anbefaler å legge ved en kort prosjektbeskrivelse til søknaden, samt budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til. Videre minner vi om at Frifond ikke gir støtte til utstyr (gjelder ikke rockeverkstedene). Støtte til utstyr søker dere Musikkverkstedordningen om (se under).

Dere bør søke støtte til arrangementer dere planlegger i nær fremtid, og ikke til arrangementer som har vært eller for å dekke underskudd. Dette gir vi i utgangspunktet ikke støtte til.

Last ned søknadsskjemaet HER.

Mer info om ordningen finner dere på www.frifond.no.