Standard Vedtekter

Vi har her lagt ut et forslag til standard vedtekter for alle medlemsklubber av Norsk Rockforbund. Klubber tilsluttet Norsk Blues Union må i – tillegg til innholdet i dette forslaget – ha med betingelser i forhold til BluesNews-abonnement i sine vedtekter.

“Alle medlemmer av en bluesklubb tilsuttet Norsk Blues Union abonnerer på BluesNews som en del av sitt medlemsskap.”