Tono-skjema

Er du klar over at det skal betales vederlag for all musikk som spilles offentlig? Og at det er arrangørens ansvar?

Uansett om musikken brukes i hoteller, restauranter, butikker, fjernsyn, radio, revy, på konserter, skip, buss eller fester, må brukeren hente inn samtykke og betale vederlag. TONO er den eneste organisasjonen i Norge som kan gi tillatelse til offentlig fremføring av musikk på rettighetshavernes vegne. Og det gjør de flittig etter “Lov om opphavsrett til åndsverk” av 12. mai 1961. Den som er ansvarlig arrangør for musikkfremføringen må innhente samtykke fra TONO og betale vederlag. Dette gjelder ved fremføring av både norsk og utenlandsk musikk og uansett om musikken fremføres ‘live’ eller mekanisk. Ansvarlig arrangør er den person, bedrift eller organisasjon som byr på musikk offentlig. Det er viktig å huske at musikkfremføring i foreninger, klubber, o.l. også regnes som offentlig. Det eneste musikklokale som kan sies å gå helt fri er ditt eget hjem.

NRF, som seriøs interesseorganisasjon, har selvfølgelig inngått avtaler på vegne av våre medlemmer. Pr. i dag er dette:

NRF betaler et felles TONO-vederlag for alle klubbmedlemmene. Dermed gjør NRF hverdagen lettere og billigere for klubbene, for det er ingen tvil om at klubbene ellers måtte ha betalt enn langt større avgift. Betalt kontigent medfører altså “fritak”. NRF sender ut et TONO-sertifikat til alle betalende medlemmer, som et synlig bevis på avtalen. Det eneste klubbene forplikter seg til er å sende inn Musikkprogram-skjema til TONO. Dette skjemaet laster du direkte ned her. Nå er heldigvis ikke TONO-vederlaget en statlig avgift. Pengene som blir innbetalt til TONO går til komponistene, tekstforfatterne og musikkforlagene etter et nøye innarbeidet avregningssystem. Så hvis vi ser stort på det, så er det en hjelp til selvhjelp for hele underholdningsbransjen, selv om det kan føles litt urettferdig når regningen kommer!