Om NBU

Norske Bluesklubber med medlemskap i Norsk Rockforbund samarbeider under navnet Norsk Blues Union. NBU ble opprettet våren 1997 etter grundig forarbeid av aktive ildsjeler i det norske bluesmiljøet. Ved oppstart bestod NBU av 23 bluesklubber. Vi har siden den gang hatt en formidabel tilvekst, og teller i dag hele 72 bluesklubber med en total medlemsmasse på 7500.

Selv om Norsk Blues Union representerer arrangørene i det norske bluesmiljøet, har vi som overordnet mål å styrke hele det norske bluesmiljøet som inkluderer arrangører, musikere og andre aktører i det norske bluesmiljøet.

Norsk Blues Union har sitt eget fagråd underlagt NRF. Rådets leder er for tiden Oddrun Vågbø, fra Skedsmo Bluesklubb. Norsk Blues Union er også en del av administrasjonen i Norsk Rockforbund, i form av daglig leder Morten Omlid som er lokalisert på Notodden. Det vitale miljøet rundt Notodden Blues Festival og Europas Blues Senter gjør Notodden til et naturlig sted for NBU’s administrative plassering.

De årlige Unionsmøtene er kanskje den viktigste begivenheten for Norske Blues-arrangører. Her treffes representanter fra Bluesklubber over hele landet til møte, seminar og konserter. Under Unionsmøte blir det hvert år valgt nytt råd.

Rådet i Norsk Blues Union består i dag av følgende personer:

Oddrun Vågbø Skedsmo Bluesklubb, Leder
Andreas Stamnes Oslo Bluesklubb
Susanne S. Myhren Tønsberg Roots Club
Erik Skarstein Osøren Blues & Jazz festival
Freddy Iversen Kjøpsvik Bluesklubb

Bli medlem

Alle medlemmer av en bluesklubb tilsluttet NBU abonnerer på Blues News som en del av sitt medlemsskap. Magasinet Blues News er Unionens viktigste informasjonskanal. Foruten masse bra redaksjonelt stoff, som inkluderer konsertomtaler, artistomtaler og plateanmeldelser, har alle klubbene anledning til å informere om sin egne aktiviteter på Blues News sine klubbsider. Blues News kommer ut 5 ganger årlig, med et opplag på 10 000 pr utgivelse.

Bidra til å rekruttere nye talenter

Et av Unionens viktigste satsningsfelt er å bidra til å rekruttere nye talenter til den norske bluesscene gjennom turneprosjektet Union Blues Band. Derfor vil NBU årlig gjennomføre turneer med prosjektet Union Blues Band. NBU har allerede gjennomført flere vellykkede turneer og vi vil selvfølgelig fortsette og utvikle dette prosjektet. Utvelgelsen av neste års Union Blues Band blir gjort i samarbeid med Notodden Blues Festival og bandkonkurransen Union Blues Cup.

I tillegg til dette har NBU en billettavtale med Notodden Blues Festival som innebærer at alle medlemmer av en bluesklubb tilsluttet NBU kan kjøpe billetter til festivalen før det ordinære billettsalget starter.