BluesNews abonnement

“Alle medlemmer av en bluesklubb tilsuttet NBU, abonnerer på BluesNews som en del av sitt medlemsskap.”

I tillegg til å være medlem i Norsk Rockforbund er BluesNews-abonnementet hovedkritereiet for å være tilsuttet NBU. Derfor er det viktig at alle klubbene har gode rutiner på BluesNews-abonnementet. For at hele styret i klubben skal ha kontrollpå status i forhold til abonnementet anbefaler vi at alle har dette som en egen sak på styremøtene: Status BluesNews.

Innsending av medlemslister

Oppdaterte medlemslister må være NBU sitt kontor senest 10 dager før utgivelsesdato.
Listene sendes elektronisk. Hvis ikke listene er mottat innen denne fristen, vil adresselistes som ble brukt ved forrige utsendelse benyttet. Medlemslisten bør helst lages i Excel, evt annet format som lett kan konverteres til databaseformat. Det er særdeles viktig at de forskjellige adresseopplysningene ligger i egne felt. For eksempel klikk HER

Betaling

BluesNews fakturerer alltid klubbene i etterkant av hver BluesNews utsendelse. Ha klare rutiner og sørg for å betale straks etter mottatt faktura. Det er ofte vanskelig å rette opp økonomien hvis man kommer på etterskudd med innbetaling av BluesNews. Ved uteblivelse av BluesNews innbetaling -etter div. purringer – vil utsendelse av BluesNews stoppe til klubben har gjort opp for seg. Dette fører igjen til at medlemmene ikke får bladet. Dette er svært alvorlig da alle medlemmer som har betalt kontigent rettmessig har krav på BluesNews – dette må unngåes!

Har klubben av en eller annen årsak kommet opp i en økonomisk situasjon som gjør at man har problemer med å gjøre opp for seg, er det viktig å ta kontakt,slik at vi kan komme fram til en løsning som begge parter kan leve med.